הגנה על חיי אדם במצבי חירום 

תכנון וייעוץ בתחום הבנייה

תכנון מקצועי של מערכות גילוי וכיבוי

תכנון מקצועי של מערכות גילוי וכיבוי בכל סוגי המבנים הוא כלי לחיסכון כלכלי משמעותי ולהגנה על חיי אדם במצבי חירום כגון שריפות או ארועי חומס.  תכנון וייעוץ בתחום דורש הבנה מעמיקה בחוקי הבנייה והתקנות הרלוונטיים ובתהליכי הבנייה. הצוות ההנדסי והניהולי בחברת עידן בטיחות מאומן, מיומן, ומורשה בתחום המקצועי להנדסת כיבוי אש. אלפי פרויקטים בארץ ובעולם נושאים

.את טביעת האצבע המקצועית של כלל הצוותים המקצועיים בחברה

©  2017 Eidan S. Engineers Ltd